Els nostres cursos

Descobrix la nostra ampli ventall de cursos per a xiquets i adults

Estimulació Musical

1 - 3 anys
Estimulació Musical a través del joc, el moviment, el cant i les emocions.

Percu-Kids

4-5 anys
Aprenentatge de nocions muscals mitjançant el joc amb la percussió

Juguem amb Tecla

4-7 anys
Aprenentatge de nocions musicals a través del joc amb el teclat (piano), el cant i l'expressió corporal

Llenguatge Musical i Instrument

8 -11 anys
Ensenyances Elementals de Música
Nocions de solfeig i teoria musical acompanyades de la pràctica de l'instrument

Agrupacions Instrumentals

Banda d'Iniciació
Conjunt Instrumental de Corda
Conjunt de Guitarres
Banda Jove

Durant les Ensenyances Elementals es potencia la pràctica grupal de l'instrument

Preparació de Proves d'Accés a Ensenyances Professionals

Preparació a nivell de Llenguatge Musical i Instrument per presentar-se a les proves d'accés a les Ensenyances Professionals de música

Reforç
d'Instrument

Reforç d'instrument per als alumnes que han superat les Ensenyances Elementals i no volen accedir a les Ensenyances Professionals.
Permet adquirir el nivell per accedir a la Banda Simfònica o l'Orquestra de corda

Preus

Instruments Subvencionats (gratuïtat un curs) Curs 2023-2024: Trombó - Trompa - Fagot - Oboè

Possibilitat de sol·licitar beques que l’entitat financera
CaixaBank ofereix a les Escoles de Música de la FSMCV
(Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana).

Classes de música a Xàtiva

Apunta't a la nostra escola de música

Pots sol·licitar més informació en les nostres xarxes socials, per telèfon, mail o visitar el nostre centre.